Stel je voor, je moet verplicht het vak onderzoek volgen en dan ook nog in een collegezaal met een paar honderd studenten, begeleid door een docent die het allemaal al 30 jaar vertelt.

Kortom, je bent op zoek naar inspiratie. Gelukkig zijn er steeds meer opleidingen die hun docenten een inspiratiedag onderzoek aanbieden. Een dag om te praten over het doceren en begeleiden van onderzoek, maar ook om na te denken over eigen onderzoek. Een dag ook, om in kleine groepjes stil te staan bij de problemen die dit vak kent, zowel in het ontwikkelen van interessant cursusmateriaal als bij het begeleiden van studenten.

Ik heb het genoegen gehad om een aantal van die ‘inspiratiedagen’ te mogen begeleiden. Dat begint meestal met een praatje door een gastdocent, gevolgd door een discussie. Vervolgens gaan de docenten in kleine groepjes uiteen om aan een opdracht te werken, te praten over een bepaald onderzoeksonderwerp of om vragen te formuleren. Dat wordt dan vervolgens in een plenaire sessie gepresenteerd en bediscussieerd. Ook kan het gebeuren dat een aantal onderzoekers tijdens een ‘elevator pitch’ zich heel kort presenteert, waardoor de docenten een breed (maar kort) beeld krijgen van de veelheid aan onderzoek die zich binnen de muren van hun school afspeelt.

Waarom is dat nu zo interessant? Wel, ik heb gemerkt dat er veel misverstanden bestaan over onderzoeksmethoden, onderzoekskwaliteit en over hoe je studenten het beste kunt begeleiden. Tijdens zo’n inspiratiedag krijg je de gelegenheid om deze twijfels en vragen aan de orde te stellen en je zult merken dat er veel collega’s rondlopen met dezelfde ervaringen. Dat schept een band. Het resultaat is dat er een uitwisseling ontstaat van vraag en antwoord. Dit resulteert in beter inzicht in de opzet en uitvoering van onderzoek, en ook in de begeleiding ervan.

Ik merk dat het hbo in versneld tempo bezig is om onderzoek een prominente plaats in zijn curriculum te geven. Dat betekent dat van de docenten wordt gevraagd dat ze zelf onderzoek uitvoeren, maar ook dat ze steeds vaker onderzoek gaan begeleiden. Een echte uitdaging dus. Bovendien moeten de docenten nadenken over het materiaal, de inrichting van hun cursus, gebruik van (sociale) media en ga zo maar door. Ik heb gemerkt dat een inspiratiedag daarvoor een uitgelezen mogelijkheid biedt. Ik verheug me nu al op de volgende!