Studenten vinden het vak Onderzoek niet altijd leuk. Vaak is het een verplicht onderdeel van hun programma, ze zien op tegen het statistische deel van de cursus (met mogelijk moeilijke formules), ze vinden de bijbehorende software onoverzichtelijk en ga zo maar door. Het is dus aan ons als docenten om het vak Onderzoek zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Zelf probeer ik de lessen zo open en aangenaam mogelijk te laten verlopen. Nu verkeer ik in de gelukkige omstandigheid dat ik les geef aan kleine groepen studenten, maximaal 25 per keer. We komen twee keer per week twee uur bij elkaar. Het eerste uur geef ik dan uitleg over de stof en tijdens het tweede uur gaan studenten met de lesstof aan de slag. Aan het eind van de les worden de uitkomsten besproken en eventuele vragen beantwoord.

Maar ja, het blijft het vak Onderzoek en in mijn geval nog een grote portie statistiek. Tijdens de les maak ik graag gebruik van applets, die vrij via Internet te gebruiken zijn. Daarover heb ik in deze blog al eerder geschreven. Daarnaast kan het gebruik van videomateriaal zeer verhelderend werken, en ontspannend.

Zo lieten twee studenten laatst tijdens een presentatie zien hoe je niet moet uitleggen wat de toegevoegde waarde van grafieken is. Dat gebeurde met een filmpje van ‘good old’ Monty Python. Erg grappig.

Indien je laat zien hoe het niet moet, is het raadzaam ook te laten zien hoe het wel kan. Dat doe ik met de video van grafische weergaven van Hans Rosling van Gapminder. Zo krijgen studenten een idee hoe je grafieken juist niet en juist wel kunt inzetten om iets duidelijk te maken. Het fleurt mijn lessen in ieder geval erg op.