Op 25 april 2014 werd in Brussel een FLAMES meeting georganiseerd. FLAMES is het Flanders Netwerk for Methodology and Statistics. Dit netwerk is een initiatief van de gezamenlijke Vlaamse universiteiten. Ze bieden cursussen aan, statistisch advies, een platform, themadagen en korte conferenties over interessante onderwerpen op het gebied van statistiek en onderzoeksmethoden. De doelgroepen zijn (phd-)studenten, docenten en onderzoekers.

De bijeenkomst van 25 april jongstleden was gewijd aan ‘scientific integrity’, oftewel wetenschappelijke integriteit. De laatste jaren komen veel onderzoeken waar fraude is gepleegd of waar onzorgvuldige ontwerpen tot foutieve conclusies leidden in de media. Het komt echter ook vaak voor dat fouten in de opzet van onderzoek en de verwerking van data niet worden opgemerkt.

Op deze dag kwam een aantal experts op het gebied van onderzoekskwaliteit aan het woord en werd een aantal presentaties gegeven over protocollen en beleid aan universiteiten inzake onderzoeksethiek. Ik was gevraagd om als dagvoorzitter op te treden en ook de plenaire discussie te leiden.

Op de video kun je alle sprekers zien en de discussie. Ik hoop dat het stof geeft tot nadenken. Ik vond het in ieder geval een zeer interessante dag. Bekijk een registratie van de paneldiscussie op YouTube