Zomerse conferenties

Het is begin juli, wij zijn terug van vakantie. De fietstocht (van Venetië naar Middelburg) was prachtig en onze batterij is opgeladen. Mijn conferentie-voorbereiding is in volle gang. Dit jaar zal ik afreizen naar Flagstaff, Arizona, om daar de resultaten van een analyse naar culturele diversiteit bij statistiekonderwijs te presenteren.

Welk statistiekonderwijs? Wel, onderwijs aan eerstejaarsstudenten. Op het instituut waar ik werk, maar ook op vele andere hoger onderwijsinstellingen is de instroom van studenten met vele nationaliteiten toegenomen. Deze studenten hebben verschillende studiehoudingen, een diverse motivatie, leerstrategieën verschillen en ga zo maar door. Nog afgezien van individuele verschillen, zou het kunnen zijn dat hun culturele achtergrond, het land waarin ze naar de middelbare school gingen daarbij een rol speelt.

Mijn collega en ik hebben gekeken welke houdingen, leerstrategieën en doelen studenten statistiek hebben; of en zo ja, welke verschillen er tussen studenten met diverse culturele achtergronden bestaan. We gebruiken data die aan de Universiteit Maastricht zijn verzameld over dit onderwerp. Dit betreft dus geen praktijkonderzoek, maar empirisch onderzoek, waarbij we modellen van leerstrategieën, attitudemodellen en ‘goal achievement’ modellen gebruiken.

De eerste resultaten laten inderdaad (kleine) verschillen tussen studenten uit verschillende landen zien, maar dat moet je niet overdrijven. Het is verleidelijk om zulke resultaten uit te vergroten naar ‘de leerhouding van studenten uit Duitsland, Scandinavië, China’. Zoiets bestaat niet. Er zijn veel te veel factoren die een rol spelen bij het uiteindelijke te behalen doel: een vak te halen, een diploma (en ga zo maar door). We hopen dat dit de eerste van een aantal analyses (en ook publicaties) is over dit onderwerp.

Zomerse conferenties worden soms wat lacherig benaderd: een verkapte vakantie op kosten van het instituut? Niets is minder waar: er wordt hard gewerkt, veel uitgewisseld aan informatie en contacten, veel geleerd. Ik zal in Flagstaff zo’n 500 collega-docenten statistiek ontmoeten. Daar kan ik me zeer op verheugen. Ennuh… daarnaast zullen we toch ook iets van de omgeving zien.  

Bron:
Verhoeven, P.S. & Tempelaar, D.T. (July, 2014).  Cultural diversity in statistics education: bridging uniqueness. Paper presented at ICOTS9 in Flagstaff, AZ, USA.