Nieuwswaardig onderzoek

Het is ’s morgens vroeg. Met een plof valt de ochtendkrant op de mat. We plukken hem eraf, we maken ons ontbijt klaar en we verdiepen ons in het nieuws, de achtergronden en alles wat de journalisten nieuwswaardig vinden.

Is onderzoek nieuwswaardig? Welk onderzoek is nieuwswaardig? Hoe doen journalisten verslag van onderzoek? In De Nieuwe Reporter vond ik een interessant artikeltje over een experiment dat onder journalisten is gehouden. De onderzoekers wilden weten wat journalisten belangrijker en dus nieuwswaardiger vinden: kwantitatief of kwalitatief onderzoek. De uitkomsten lieten zien dat journalisten kwantitatief onderzoek hoger inschatten dan kwalitatief onderzoek.

Dat komt voornamelijk door de steekproefomvang: die is groter. Dat vinden ze een waarborg voor de kwaliteit van de uitkomsten. Voor journalisten is het een snelle manier om de kwaliteit van onderzoek te beoordelen. Onderzoekers weten dat dit geen waarborg is. De steekproefomvang zegt misschien iets over de betrouwbaarheid van kwantitatief onderzoek; het zegt niets over de validiteit. Bovendien moet je geen appels met peren vergelijken: de wijze waarop met betrouwbaarheid en validiteit van onderzoek wordt omgegaan verschilt behoorlijk tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. We leggen het nog één keer uit.

Bij kwalitatief onderzoek zijn de steekproeven vaak klein, zodat aan de voorwaarde voor betrouwbaarheid niet wordt voldaan. Laat staan aan die van validiteit. Daarmee kijken we met een kwantitatieve bril naar kwalitatief onderzoek. En dat is niet de bedoeling. De setting van kwalitatief onderzoek is immers heel anders.

Daarom heeft men voor criteria gekozen die zich specifiek op de betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek richten, zoals triangulatie, iteratie en een gedetailleerde rapportage. Validiteit speelt ook een grote rol bij kwalitatief onderzoek, misschien zelfs wel een grotere rol dan bij kwantitatieve collega’s. Zo wordt naar inhoudelijke generaliseerbaarheid gekeken en worden systematische methoden van dataverzameling en -analyse gebruikt. 

Journalisten gaan dus iets te kort door de bocht indien ze hun nieuwswaardigheid alleen op steekproefomvang baseren. Mijn advies: laat je informeren over de aspecten van kwaliteit van onderzoek, kijk naar de onderzoeksopzet, de probleemstelling en de resultaten. Lees de verantwoording van betrouwbaarheid en validiteit. Is die ok? Dan is het de moeite waard om het brede publiek kennis te laten maken met de conclusies, ongeacht de vraag of het om kwalitatief of kwantitatief onderzoek gaat.

Tot de volgende keer!