Innovaties in het hoger onderwijs zijn aan de orde van de dag. Als ik op hogescholen kom, merk ik het: het hbo is in beweging. De ene innovatie stapelt zich op de andere. Meer dan op universiteiten speelt praktijkonderzoek daarbij een rol. En dat is een goede zaak.

Praktijkonderzoek verbindt samenleving en kennisinstituut. Problemen uit de samenleving worden met behulp van praktijkonderzoek aangepakt: in lectoraten en door onderzoekers in samenwerking met studenten. Met de resultaten van deze onderzoeken worden diensten, producten en processen in de samenleving ontwikkeld en aangeboden. De waarde ervan wordt aan de hand van praktijkonderzoek bepaald. Valorisatie dus.

Het moet echter niet zo zijn dat kennisinstellingen hun onderzoek in een vacuüm verrichten. Dat organisaties hun vraag bij de instellingen stellen, om dan vervolgens op het antwoord te gaan wachten. Gelukkig gebeurt dit ook al lang niet meer. Kennis die nodig is om praktijkvragen te beantwoorden wordt in samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen gedeeld. In co-creatie: nog zo’n buzz-woord dat de ronde doet.

Praktijkonderzoek is er voor studenten. Ze leren hoe praktijkvragen in een onderzoeksontwerp worden uitgewerkt en hoe ze gegevens moeten verzamelen en analyseren om een antwoord op deze praktijkvragen te geven. Door ervaring op te doen met het verrichten van onderzoek leren studenten dat onderzoek midden in de samenleving staat, en dat het geen boekenwijsheid is. Dat je daadwerkelijk iets met de resultaten kunt doen. Dat onderzoek dagelijks wordt ingezet om praktijkvragen op te lossen. Zo leren ze onderzoek op hun waarde te schatten en neemt hun weerstand tegen vakken als ‘Onderzoek & Statistiek’ af.

Op 24 maart aanstaande willen we een hele middag discussiëren over praktijkonderzoek en ervaringen uitwisselen. Liefst met mensen uit de praktijk: docenten en onderzoekers uit het hoger onderwijs.

Zelf verzorg ik de aftrap en geef ik een workshop over het begeleiden van praktijkonderzoek. Jullie zijn van harte welkom. Geef je snel op!

Tot gauw!

Nel Verhoeven