Kenniswerken!

Vandaag ben ik wezen kenniswerken. Interessant woord? Zeker! 'Kenniswerken stimuleert het delen van kennis, ervaring en expertise, het verbreden van het eigen netwerk en het aangaan van nieuwe samenwerkingen' (bron: www.dok41.nl). Als dean bij een hogeschool ben je heel erg op zoek naar verbindingen binnen én buiten de academie. Verbindingen met professionals, met ondernemingen in de regio en daarbuiten. Mogelijkheden tot samenwerking en kansen voor studenten op stage- en afstudeerprojecten.

Kenniswerken is een echt werkwoord. Iedere dinsdag komen ondernemers, financiers, adviseurs en mensen uit het onderwijs samen om te lunchen, informatie uit te wisselen en te sparren over interessante onderwerpen. In Zeeland zie je heel veel leuke en interessante initiatieven waarin organisaties en kennisinstellingen samenwerken. Dat is ook het doel van de nieuwe Kenniswerf Zeeland, waarin onder andere jonge ondernemers actief zijn. Deze Kenniswerf is het platform voor de samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en de ondernemers. Triple Helix dus!

De locatie waar deze lunches zijn is ook de locatie waar deze ondernemers hun werkplekken hebben: DOK41 in Vlissingen. Het is gevestigd in het oude gebouw van de Zeeuwse Electriciteits Maatschappij, de PZEM. Zo’n staaltje industriële architectuur met werkunits, een ontmoetingsruimte en veel, heel veel creativiteit. De ondernemers van DOK41 worden niet aan hun lot overgelaten. In samenwerking met ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland, met de Kamer van Koophandel en andere instellingen kunnen de ondernemers advies en hulp krijgen bij het opzetten van hun bedrijf, het uitwerken van hun idee, opstellen van een business plan en het aanvragen van financiering.

Een aantal van hen is al zeer succesvol, zoals de vier jonge ondernemers die ik vandaag sprak. Zij hebben een bedrijf voor het ontwerpen van Apps. En dat loopt goed! Een andere reden om te gaan kenniswerken is, dat ik graag wil weten de professional van de toekomst eruit ziet. Wat moet hij/zij kennen en kunnen? De arbeidsmarkt is in beweging. Wat heeft de samenleving nodig? Beroepen worden beroepsrollen en daar moet een kennisinstelling op in spelen. Weten we wat de samenleving vraagt van haar professionals, dan kunnen we onze opleidingen daar op aanpassen.

Ten slotte wil ik weten of en zo ja, welke stage- en afstudeermogelijkheden er voor onze studenten in de regio zijn. Dat betreft interessante onderwerpen voor praktijkonderzoek, ontwikkelopdrachten (productontwikkeling, software), het schrijven van businessplannen en ga zo maar door. Inspiratie en creativiteit.

Daar word ik blij van.

Veel groeten,

Nel Verhoeven  

Meer weten over innovatieve ondernemers en samenwerking op het gebied van kennis in Zeeland? Kijk op DOK41 en op Kenniswerf.