Ontwikkelen en innoveren

Het zijn drukke tijden voor onze opleiding. Iedereen loopt op z’n laatste benen, zo tegen het eind van het academiejaar. Er is veel nakijkwerk, tentamenstress zindert over de gangen en zoals gebruikelijk regelen we het liefst nog van alles vlak voor de vakantie. Aangestoken door de inzet van mijn collega’s, zet ook ik nog een tandje bij.

Zo houd ik me bezig met de ontwikkeling van de ‘leerlijn onderzoek’, zoals wij dat noemen. Dat wil zeggen, dat een team van docenten, coördinatoren en ontwikkelaars kijkt naar de huidige cursussen Onderzoek en Statistiek. Cursussen zijn voortdurend in ontwikkeling en het is belangrijk dat de onderzoekscursussen zo goed mogelijk op de opleiding aansluiten. Eigenlijk bewaken we met dit team de voortgang van de cursussen Onderzoek en zorgen we ervoor dat de cursussen up-to-date blijven. Zo vlak voor de vakantie maken we de laatste afspraken en maken we plannen voor het nieuwe academiejaar.

Daarnaast gaat onze hogeschool in september 2016 van start met een volledig nieuw curriculum. Dat betekent dat, naast het geven van de huidige cursussen, een team innovators aan de slag gaat om een nieuwe leerlijn op te zetten. Een leerlijn die recht doet aan student- en procesgericht onderwijs vanuit een constructivistisch principe. Een leerlijn die de student in staat stelt om een onderzoekend vermogen te ontwikkelen. De jonge professional kan dit onderzoekend vermogen inzetten in zijn (haar) latere loopbaan. Minister Bussemaker wil dat de instellingen van Hoger Onderwijs zich meer gaan profileren op hun onderwijsmodel. Dat gaat met ons nieuwe curriculum zeker lukken.

Er is dus een ontwikkelteam, dat zich bezighoudt met het actualiseren van de huidige leerlijn onderzoek en er is een innovatieteam dat een nieuwe leerlijn ontwerpt. Het ontwikkelteam krijgt er een extra taak bij en wel om het huidige in het nieuwe curriculum over te laten gaan. Zo geruisloos mogelijk. En dat naast een vol lesprogramma. Petje af hoor. Slagen we in onze opzet, dan krijgt praktijkonderzoek de plek die het verdient.

Voor mij een prachtige uitdaging. Ik verheug me erop.

Ik wens jullie een mooie zomer.

Groetjes,

Nel