The aftermath of EARLI2015

Zoals beloofd, wil ik jullie vertellen van de vele onderwerpen die tijdens de conferentie EARLI2015 de revue zijn gepasseerd. Er waren meer dan 2.000 deelnemers uit 47 landen. Verdeeld over 5 dagen werden van ’s morgens 08:45 tot 18:45 (soms zelfs tot 19:15) presentaties, keynotes, workshops en paneldiscussies georganiseerd. Lange dagen dus met veel informatie, die soms leidden tot ‘information overload’.

Ik was als enige vertegenwoordiger van HZ University of Applied Sciences naar Cyprus gereisd, maar eenmaal aangekomen trof ik tot mijn verrassing toch een collega van de HZ: Emmy de Kraker die voor de VU haar promotieonderzoek presenteerde. Dit keer ging haar presentatie over ‘teachers’ beliefs: are they gender-related?’ Erg interessant en op anekdotische wijze vertelde over de genderrollen die vaak in het lesgeven verstopt zitten.

Veel presentaties op EARLI gingen over motivatie, studiesucces, leerstrategieën en learning analytics. Met name dat laatste onderwerp kon zich verheugen op veel belangstelling. Learning analytics gaat over het verzamelen, analyseren en interpreteren van studentgegevens tijdens hun studie. Het is van groot belang bij het inrichten van de curricula en alles rondom het onderwijs, maar ook bij het werven van aankomende studenten.

Nauw verwant hieraan waren de presentaties over big data, want je kunt je voorstellen dat studentengegevens in grote bestanden is opgeslagen. De verhandelingen over big data gingen echter verder dan dit: de inzet van grote bestanden voor studentenprojecten, het opschonen van grote (vervuilde) databestanden en het verzamelen van de juiste gegevens (validiteitsproblemen dus).

Een andere groep presentaties ging over tools, digitalisering, en techniek. Er is een grote toestroom van nieuwe tools die in het onderwijs kunnen worden ingezet. Dat geldt voor tools voor digitalisering van het onderwijs zelf, zoals MOOCS, online rekenhulpen, -begeleiding en assessment. Ook tools voor het afnemen van tentamens konden rekenen op veel interesse.

Zelf ging ik naar een workshop die het digitaal afnemen van tentamens op de eigen computer van studenten mogelijk maakt – en dan heb ik het zeker niet alleen over multiple choice-vragen. Bijzondere vermelding is het project watchme, een feedback - en assessment tool die in samenwerking met o.a. de Universiteiten Utrecht en Maastricht wordt ontwikkeld. Het doel is om gepersonaliseerd leren via de computer te ontwikkelen.

Naast bovengenoemde onderwerpen heb ik veel promotieonderzoeken gezien, waar ik bijzonder geïnteresseerd was in de gebruikte methode en statistische technieken. Eerlijk gezegd viel me dit af en toe een beetje tegen: sommige onderzoeken kennen een zeer simpele statistische opzet, terwijl tegelijkertijd veel vragen in de analyse onbeantwoord blijven. Een gemiste kans.

Tijdens mijn verblijf op Cyprus heb ik geprobeerd zoveel mogelijk interessante presentaties te bezoeken. Verder hebben mijn collega en ik natuurlijk ons eigen onderzoek gepresenteerd over de relatie tussen culturele diversiteit en studiehouding. Daar heb ik de vorige keer over verteld. Daarnaast heb ik contacten gelegd, mensen van andere hogescholen in Europa gesproken en vooral veel geleerd. Met een buitentemperatuur van 36 graden was dit af en toe geen pretje, we bleven dan ook het liefst maar binnen onder de airco.

Inmiddels ben ik al weer ruim een week terug en genieten we van een beetje nazomer. EARLI2017 is in Finland. Wie weet tot ziens?