Vaak sturen mensen mij artikelen over onderzoek of statistiek, in de hoop dat het interessant genoeg is voor een blog. Vorige week ontving ik een artikel via nu.nl over de toename van het vermogen van Nederlanders.

Het zal jullie niet verbazen dat we het in Nederland de afgelopen tijd financieel beter hebben gekregen. Het vertrouwen in de economie neemt toe en daarmee ook het koopgedrag (niet in de laatste plaats gestimuleerd door de lage rentestand: sparen heeft niet veel zin).

Veel conjunctureel onderzoek komt bij het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaan, ons nationale onderzoeksbureau. Zo ook dit resultaat. Ze laten zien dat het vermogen van de Nederlanders ten opzichte van 2015 gelijk is gebleven, maar als je de stijging van de huizenprijzen daarin meeneemt, is het vermogen gegroeid. Een stenen rijkdom dus, daar heb je niet veel aan.

Nu kan ik dit blog schrijven in deceptie met kritiek op het journaille dat dit soort artikelen publiceert en mensen blij maakt met een hoop stenen. Ditmaal ligt het iets anders. Van dit artikel word ik wel blij: de uitleg hoe deze analyses gedaan zijn en welke methoden zijn gebruikt. Kijk, dat zie je dan weer niet vaak. En nog correct ook, dus dit artikel kan ik bij de docenten economie van harte aanbevelen. Een mooi praktijkvoorbeeld om aan studenten uit te leggen hoe je met dit soort gegevens omgaat.

Wat is het geval? Het CBS gaat uit van het doorsnee vermogen. Bij het vermogen bereken je het verschil tussen de bezittingen en de schulden, maar deze verdeling is heel scheef. Dat komt omdat sommige mensen een heel groot vermogen hebben en dat vertekent het gemiddelde. Dit betekent dat je, als je een centrummaat gebruikt voor het presenteren van je resultaten, niet zomaar naar het gemiddelde kunt kijken. En dat is precies wat hier wordt uitgelegd: in plaats daarvan neemt men de mediaan, die het midden van de verdeling van het vermogen laat zien. Precies op de helft dus. Dit om vertekening van het getal door onze vermogende Nederlanders te voorkomen. Een mediaan is immers niet gevoelig voor uitbijters naar links of naar rechts.

Wat mooi. Kijk daar word ik nu echt blij van.

 

Bron: Nu (2018, 7 februari). Doorsnee vermogen Nederlanders groeit met tien procent. Verkregen op 13 februari 2018 via www.nu.nl.