Het is er!

Al enige dagen heerst er een zekere spanning in Ovezande. Wanneer zou het gebeuren? De buren kijken vragend naar binnen. Is het er al? Ik schud mijn hoofd. Nog even geduld. Ik werk verder, duik nog dieper in mijn vest. Het is ijzig koud buiten. Wanneer zou het er zijn? Wanneer is het uur ‘u’?

Vanmorgen scheen de zon voorzichtig naar binnen. Er lag nog een pak sneeuw. De brievenbus was leeg. Ik pakte mijn camera en maakte een fotowandeling. Na een Appelvink, Koperwiek en Kramsvogel had ik koude voeten. Gauw naar binnen.

Rond de middag hoorde ik een brommer aankomen. Zou het dan toch? … De postbode stopte bij ons huis en gooide een bruin pakje in de brievenbus. Ja hoor! Ik maakte een sprong van blijdschap. Het is er.

Vandaag viel hij dus in mijn bus. Het eerste exemplaar van druk zes van Wat is Onderzoek?. Ik ben trots als een pauw. Wat een mooie druk. Full colour, met de fasen van onderzoek duidelijk onderscheiden. Verder een proceswijzer die je punt voor punt meeneemt door het lastige proces van onderzoek doen. Veel nieuwe voorbeelden. Puntige en heldere uitleg van lastige begrippen. Lijstjes met kernbegrippen, checkpoints en een speciaal kader met verwijzingen naar de website. 

Wat er veranderd is? Het boek is nog beter toegerust voor praktijkonderzoek in het hoger onderwijs. Geen ellenlange hoofdstukken meer, maar twintig korte hoofdstukken, met aan het begin van ieder hoofdstuk een routeplanner. Zodat je weet waar je zit in het onderzoeksproces. Kwalitatieve en kwantitatieve methoden zijn meer toegepast op de praktijk, het boek is vraaggericht, studentvriendelijk en zeer praktisch. Het is te gebruiken voor de leerlijn onderzoek. De uitgebreide index en website echter maken dit boek ook een uitstekende handleiding voor afstudeerders. Verder kun je met dit boek uit de voeten als je een afstudeerverslag moet schrijven, maar ook als je een beroepsproduct inlevert.

Tja, die website. Die is toch wel volledig vernieuwd. De structuur is veranderd. Er worden nu talloze tools aangeboden, handige checklists, templates, lijstjes, een begrippentrainer, opdrachten en uitwerkingen en verdiepend materiaal. Verder is de inleiding SPSS vernieuwd en vind je een geactualiseerde lijst met handige literatuurtips, bronnen en weblinks. Ook het docentendeel is vernieuwd, met een nieuwe serie powerpoints, een aangepaste docentenhandleiding en tips voor beoordeling van cursus, afstudeerverslag en beroepsproduct. En er is nog steeds een studenten-volgsysteem, voor het geval je als docent de studenten wil volgen in het proces.

Op 22 maart vertel ik in Utrecht meer over deze nieuwe druk. Tijdens de docentenmiddag onderzoeksvaardigheden van Boom hoger onderwijs. Op 6 april kun je nog inschrijven op mijn webinar, speciaal voor docenten. Daar ga ik in op het begeleiden van studenten.

Kun je daar niet bij zijn of was het al vol, dan kun je altijd contact met me opnemen. Ik verzorg workshops, presentaties en lezingen voor hogescholen en ik kan je meenemen in mijn enthousiasme voor praktijkonderzoek.

Ik heb iets te vieren!

Tot snel,

Nel Verhoeven        

Foto: het echte eerste exemplaar!