Transpiratie of inspiratie

Dit was de titel van het webinar dat ik vorige week voor ongeveer 200 deelnemers heb verzorgd. Spannend om te doen en tegelijkertijd leuk. Je staat in een studio ergens in Amsterdam, en je houdt een presentatie voor mensen in het hele land. Interactie gaat via de chat.

Ik heb verteld over mijn kijk op het begeleiden van praktijkonderzoek. Dat begeleiden is een complexe vaardigheid die veel van de docenten vraagt. Je moet immers studenten kunnen begeleiden op een hele breedte aan onderwerpen, in een zeer beperkte tijd, en kennis kunnen overbrengen op een diepte aan technieken en tools. Daarnaast moet je rekening houden met het proces dat de student doormaakt, emoties, tijdsdruk, beoordeling, presentatie, om nog maar te zwijgen over verschillen in voorkennis, interesse en houding.

Afstudeerbegeleiding is enorm leuk en inspirerend om te doen en je wilt er als docent voldoende tijd in steken, maar dat lukt gewoonweg niet. Je moet misschien wel tientallen studenten begeleiden en allemaal willen ze graag het beste en het uiterste. Daarnaast heb je je andere onderwijstaken, administratie en, veelal, een beperkt aantal begeleidingsuren per student. Kortom, je moet keuzes maken. Voor de stijl van begeleiden en voor het inzetten van je tijd. Je stelt prioriteiten, deadlines, en je bepaalt de kaders. Niet alleen voor de student, maar ook voor jezelf.

Als begeleider van studenten moet je een balans vinden tussen het voldoende steunen van de student en het geven van sturing waar nodig. Daarvoor heb ik een raamwerk (Verhoeven, 2015) ontwikkeld bestaande uit zeven elementen van deze steun en sturing. Tijdens mijn workshops over dit onderwerp worden deze elementen onder de loep genomen en samen met docenten kijk ik welke begeleidingsstijl het beste past. Zowel bij de docent, als bij de situatie, onderzoeksfase, student. Ook laat ik zien hoe je met deze balans tussen steunen en sturen om kunt gaan. En we beantwoorden vragen zoals:

  • Welke begeleidingsstijl past jou het beste?
  • Waar ligt jouw balans tussen steunen en sturen?
  • Wat heb je nodig om een goede afstudeerbegeleider te kunnen zijn?
  • Waar loop je tegenaan?
  • Wat zijn je succesmomenten?

Door de antwoorden op deze vragen met elkaar te delen ontstaat een community, een netwerk van begeleiders, een stuk begrip voor elkaar en een uitwisseling van kennis en ervaring.

Dat maakt je rol als afstudeerbegeleider, hoe moeilijk ook, interessant, effectief en een stuk leuker.

Graag zet ik zo’n workshop voor je op. Wil je dat? Neem dan contact met mij op.

Tot snel!


Bron:
Verhoeven, N. (2015). Het begeleiden van praktijkonderzoek. Een praktische handleiding. Amsterdam: Boom.