Huwelijksgeluk, of…?

Wist je dat in 2018 bijna 53.000 paren hun gouden huwelijksfeest (50 jaar getrouwd) vierden? Iets meer dan 13.000 paren vierden zelfs hun 60-jarig huwelijk. Volgens het CBS neemt het aantal paren dat hun gouden huwelijk viert toe. Dat hangt samen met de toename van het aantal huwelijken in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, in combinatie met een toename van de levensverwachting. Dat laatste geldt dan vooral voor de mannen: hun levensverwachting is vanaf eind jaren zestig sneller toegenomen dan die van vrouwen. Daardoor bleven mannen en vrouwen langer samen, en zo steeg het aantal gouden en diamanten huwelijken. In die tijd was het huwelijk traditioneel, slechts voorbehouden mannen en vrouwen. Iets meer dan 50.000 paren vierden hun robijnen huwelijksfeest: 40 jaar getrouwd. Gek genoeg neemt volgens het CBS het aantal robijnen, zilveren en koperen huwelijken juist af. Ook dat is verklaarbaar. In de jaren tachtig en negentig trouwden minder mensen en ze gingen bovendien vaker uit elkaar (CBS, 2019).

Figuur 1: Huwelijksjubilea, bron: CBS, 2022

Sedertdien is trouwen steeds minder populair. Cijfers van het CBS uit 2017 laten zien dat trouwen vooral afneemt onder 20- en 30-jarigen. Er wordt sinds 1997 veel vaker een geregistreerd partnerschap gesloten, in 2017 zelfs 18.000 (CBS, 2018). Waren de meeste mannen en vrouwen in 1997 nog gehuwd, in 2017 is dat beeld veel genuanceerder (zie figuur 2).

Tijden veranderen en dat geldt ook voor de manieren waarop mensen met elkaar samenleven. Het CBS meet bij huwelijkssluitingen tegenwoordig alle huwelijken naar wederzijds geslacht. Het begrip ‘huwelijk’ is ook voor sociologen inmiddels ook veel breder: een sociaal ondersteunde verbintenis waarbij twee of meer individuen betrokken zijn in wat wordt beschouwd als een stabiele, duurzame regeling die doorgaans ten minste gedeeltelijk is gebaseerd op een of andere seksuele band (Greelane, 2019).

Figuur 2: Positie in het huishouden van 35-jarigen, bron: CBS, 2022

Zelf zijn mijn echtgenoot en ik deze week veertig jaar getrouwd. Echter, wij hadden net zo lief als samenwonende partners door het leven gegaan. Toen wij tweeënveertig jaar geleden samen in een studentenwoning trokken alvorens te trouwen werd daar nog argwanend naar gekeken. En een huis kreeg je alleen als je getrouwd was. Was deze (sociale) druk er niet geweest, dan waren we toen niet getrouwd. Gelukkig is dat nu anders en ik vind het een verademing dat je met wie dan ook een partnerschap kunt registreren. Of kunt gaan samenwonen. Enfin, wij hebben sowieso een reden om een tuinfeest te geven!

Om dit blog te schrijven gebruikte ik de website van het CBS. Daar is op doeltreffende wijze dit soort gegevens te vinden. Zo kun je artikelen lezen over het onderwerp, de bijbehorende figuren downloaden, of de originele cijfers daarvan, zodat je zelf analyses kunt doen of je eigen figuren maken. Het is wel belangrijk dat je precies weet wat je zoekt, dus scherp je definities aan van de cijfers waarnaar je op zoek bent. Veel succes daarbij!


Meer lezen?

CBS (2019, 6 november). Meer gouden en diamanten bruiloften. Verkregen op 26 augustus 2022 via https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/45/meer-gouden-en-diamanten-bruiloften.

CBS (2018, 2 mei). Twintigers en dertigers trouwen minder. Verkregen op 26 augustus 2022 via https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/18/twintigers-en-dertigers-trouwen-minder.

Greelane (2019). De definitie van het huwelijk in de sociologie. Typen, kenmerken en de sociale functie van de instelling. Verkregen op 26 augustus 2022 via https://www.greelane.com/nl/science-tech-math/sociale-wetenschappen/marriage-3026396.