Research community

De ontwikkelingen in het online onderzoek gaan snel. De lockdowns van de afgelopen jaren hebben daar een boost aan gegeven; interviews moesten online worden afgenomen. Dus gebruikten onderzoekers online tools om toch hun interviews te kunnen houden. Na afloop van de pandemie bleef een aantal van deze online tools populair, zoals de research community.

Een research community is een kwalitatieve methode van dataverzameling die de onderzoeker in staat stelt om grotere groepen experts of betrokkenen informatie en ervaringen over een bepaald onderwerp te laten delen. Dat kunnen zij doen in hun eigen tijd en op hun eigen locatie. Er zijn verschillende redenen om een research community in te zetten:

  • De deelnemers aan het onderzoek wonen ver uit elkaar (locatie-onafhankelijk)
  • Ze moeten in hun eigen tijd tot een weloverwogen bijdrage kunnen komen (tijdsonafhankelijk)
  • De methode levert denkbeelden op, thema’s en (verdiepende) verhalen (intensief)
  • Er vindt veel interactie plaats en er is ruimte voor doorvragen
  • Er is ruimte voor het posten van stellingen, maar ook video’s, plaatjes en andere documenten ter ondersteuning van de discussie
  • De input van een grote groep personen is gewenst (tot wel 75 deelnemers)
  • De dataverzameling duurt tussen een paar dagen en enkele weken
  • De gesprekken worden geregistreerd, zodat deze goed kunnen worden geanalyseerd.

 

Een online research community is heel geschikt als er een nieuw onderwerp wordt besproken en de onderzoekers op zoek gaan naar belangrijke thema’s en begrippen die daarbij een rol spelen. Zo kun je onderzoeken welke aspecten komen kijken bij energiearmoede, door betrokkenen in de samenleving uit te nodigen hun ervaringen te delen. Via een research community komen zij met elkaar in gesprek, worden verhalen en achtergronden gedeeld. De analyse van deze gesprekken levert een rijk beeld op van de aspecten van energiearmoede.

Een goede voorbereiding is het halve werk, ook bij een research community. Allereerst heb je een online platform nodig. Zo’n platform wordt speciaal voor jouw onderzoek ingericht; maatwerk dus. Bedenk wel dat er aan zo’n platform hoge kosten verbonden zijn. Doe je opdrachtonderzoek, dan neem je deze kosten mee in je voorstel. Ben je student, dan kun je wellicht gebruikmaken van de faciliteiten van een kenniscentrum op je hogeschool. Ben je docentonderzoeker, dan is de research community een mooie methode om samen met je studenten onderzoek te doen, of in groepen een onderwerp aan te pakken.

Vervolgens bepaal je wie je uitnodigt om aan de research community mee te doen. Een expert steekproef dus. Er wordt een periode vastgezet waarin de research community plaatsvindt, met een start- en een eindbijeenkomst. En, niet onbelangrijk, de onderzoekers fungeren als moderator tijdens de periode dat de community loopt. Dat doen zij door het gesprek te begeleiden, door stellingen te posten en door het chatverkeer te verzorgen. Zij zijn dus gedurende de hele research community in beeld. Zo kunnen zij een research community indelen in een aantal thema’s en voor ieder thema telkens een stelling of een vraag inbrengen, waar de deelnemers dan een bepaalde tijd over kunnen praten.

De voordelen van een research community zijn de tijd- en plaats-onafhankelijkheid, de gelegenheid bij om een vrij grote groep mensen kwalitatieve gegevens te verzamelen en de inspiratie die van het delen van ervaringen en kennis uitgaat. Nadelen zijn er ook: de inrichting van een research community vergt tijd en goede organisatie en de kosten van deze methode zijn vrij hoog.

Voorbeelden van research community zijn er te over. Naast onderzoek op het gebied van energietransitie, wordt een research community vaak ingezet bij patiëntenonderzoek. Zo kunnen mensen die een behandeling ondergaan op hun eigen tijd en in hun eigen omgeving deelnemen.


Meer lezen?

https://info.go-further.co/furthermore/six-examples-of-online-research-communities-with-patients

https://hetpon-telos.nl/wat-we-doen/research-communities/

https://www.mwm2.nl/cases-en-nieuws/voordelen-research-community/