Voor dit blog ben ik altijd op zoek naar interessante onderwerpen. Natuurlijk moet er wel altijd een link zijn met onderzoek, zodat je de informatie kunt gebruiken bij de lessen onderzoeksvaardigheden of statistiek. Een collega wees me op onderzoek in de Verenigde Staten waaruit blijkt dat groen in de stad een voorspeller is van criminaliteit: hoe meer groen een stad heeft, des te lager is het criminaliteitscijfer. Dat is een interessant gegeven. Ik zocht uit hoe het zit.

De studie  is uitgevoerd door Schertz et al. (2021). Ze onderzochten straatactiviteiten (zoals sporten en picknicken), bezoekjes aan het park in Chicago en vergeleken dat met de criminaliteitscijfers voor die stad. En wat bleek? Beide factoren dragen bij aan de voorspelling van criminaliteit in Chicago. Beide factoren hebben een negatief effect op het criminaliteitscijfer, ongeacht demografische factoren.

Dus hoe meer straatactiviteiten en parkbezoek, des te lager het criminaliteitscijfer Ook de methode die ze gebruikten is interessant. Zelf noemen ze het een experimenteel design. Ze maakten gebruik van smartphones van mensen en ze telden het aantal malen dat men iets op straat ondernam of een bezoek aan een park bracht. Ook keken ze naar de intensiteit van de begroeiing, dus feitelijk hoeveel bomen in de groene zones en parken stonden. Ook deze factor bleek een (negatieve) voorspeller van criminaliteit, zij het wat zwakker dan de telefoongegevens. Ze brachten hun bevindingen in kaart zoals in figuur 1:

[figuur 1] Straatactiviteit, parkbezoek, groen in de wijk en criminaliteitscijfer. Bron: Schertz et al., 2021

In hun conclusies geven ze aan dat deze uitkomsten betekenen dat de inrichting van fysieke en sociale leefomgevingen belangrijk kan zijn bij de bestrijding van criminaliteit in steden (Schertz et al., 2021).

Verder is een soortgelijke studie gedaan in New York, en daar vond men ook een samenhang tussen straatactiviteiten, bezoekjes aan het park en criminaliteitscijfers. Het effect van de begroeiing zelf was in New York niet significant. Een prachtig voorbeeld hiervan is Bryant Park dat van een onveilige plek in de midden jaren ’80 is uitgegroeid naar een gemeenschappelijk park waar het goed werken en recreëren is voor iedereen uit de buurt (Larsson & Ogletree, 2019).

Inmiddels wordt verspreid over de hele wereld onderzoek gedaan naar de samenhang (al dan niet causaal) tussen vergroening en criminaliteit in de stad. Verder worden niet alleen verbanden met criminaliteit onderzocht, maar ook die met gezondheid zoals in Gent (Van Herzele & De Vries, 2012). 

In dit onderwerp zitten heel veel bruikbare elementen voor lessen over onderzoeksvaardigheden. Ik noem er een aantal:

  1. Dit voorbeeld kan worden gebruikt bij algemene onderzoeksvaardigheden, maar ook bij opleidingen in sociale wetenschappen (urban studies, sociologie, antropologie etc).
  2. In de Chicago studie wordt een methode gebruikt waar geteld wordt aan de hand van smartphone-activiteiten. Deze opzet kan voor studenten interessant zijn.
  3. De onderzoekers gebruiken dit als onderdeel van een veldexperiment. Een goede aanleiding om uit te leggen hoe veldexperimenten werken.
  4. De onderzoekers rapporteren een causaal verband, een effect dus. Soms echter gebruiken ze alleen het begrip ‘associatie’ in de tekst. Je zou dit kunnen aangrijpen om het verschil tussen deze twee begrippen uit te leggen.
  5. Dit onderwerp leent zich goed voor een opdracht naar het zoeken van relevante literatuur. Als je het eerste artikel op internet vindt, dan kun je doorklikken naar een aantal andere interessante artikelen. Dit kan het startpunt zijn van een literatuuronderzoek naar de samenhang tussen vergroening in de stad en criminaliteit. Ook kun je studenten een zoekopdracht geven om verder te zoeken naar studies over groene zones in de stad en de verbanden die zijn onderzocht. Een oefening in het zoeken naar literatuur.

 


Meer lezen?

Larsson, L., & Ogletree, S. S., (2019, 25 juni). Can parks help cities fight crime? The Conversation. Verkregen via https://theconversation.com/can-parks-help-cities-fight-crime-118322.

Schertz, K.E., Saxon, J., Cardenas-Iniguez, C., Bettencourt, L.M.A., Ding, Y., Hoffmann, H. & Berman M.G. (2021) Neighborhood street activity and greenspace usage uniquely contribute to predicting crime. NPJ Urban Sustainability, 1 (19). https://doi.org/10.1038/s42949-020-00005-7

Van Herzele, A., De Vries, S. (2012). Linking green space to health: a comparative study of two urban neighbourhoods in Ghent, Belgium. Population Environment, 34, pp. 171–193. https://doi.org/10.1007/s11111-011-0153-1